Nova oprema Zavodu za hitnu medicinu

Petak, 03 Ožujak 2017

Nakon što su tijekom poplava aktivno sudjelovali u evakuaciji stanovništva, pružali pomoć u kampovima u Tovarniku, Opatovcu i Slavonskom Brodu, osim priznanja nadležnih institucija, Zavod za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije dobio je novu opremu namijenjenu zbrinjavanju ozlijeđenih u masovnim nesrećama.

Naime, u studenom prošle godine pokrenut je projekt nabavke nove opreme vrijedne 250 tisuća kuna, koju je odobrio Krizni stožer Ministarstva zdravstva, a koje je ujedno i financiralo istu.