Novi pravilnik o zbrinjavanju komunalnog otpada

Utorak, 10 Listopad 2017

Odvoz smeća više se neće naplaćivati „od oka“ prema zakupljenim količinama, već prema stvarno preuzetim količinama otpada.

Prvim danom mjeseca studenog na snagu, naime, stupa nova Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom, koju je Vlada usvojila još u svibnju. Tako naplata odvoza otpada po količini postaje obveznom za sve jedinice lokalne samouprave, a davatelj usluge dužan će biti sa svakim korisnikom zaključiti ugovor o odvozu otpada. Uredbom se uvodi i poticajna naknada za odvojeno prikupljanje otpada.