Program kontrole kvalitete mlijeka

Utorak, 05 Prosinac 2017

Prošli tjedan Brodsko-posavska županija isplatila je gotovo 70 tisuća kuna 190 mljekara na području županije za sufinanciranje provedbu Programa kontrole kvalitete mlijeka na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima.

Uključeni su svi mljekari koji su 2016. bili evidentirani u Središnjem laboratoriju za kontrolu kvalitete mlijeka. No s ovom odlukom nisu zadovoljni u županijskoj Udruzi mljekara koji su sudjelovali u dogovorima s županijom oko pomoći mljekarima. Kažu, koji je smisao Udruge ako će potporu dobiti svi?