Projekt "Lokalne priče": Strukturirani dijalog

Utorak, 03 Srpanj 2018

Mreža mladih Hrvatske, Udruga općina i Udruga gradova u suradnji s Općinom Vrpolje predstavili su danas novi europski projekt pod nazivom Lokalne priče: strukturirani dijalog kao pokretač lokalne promjene''.

Riječ je o projektu kojega financira Europska unija kroz progam Erasums plus, a seminar na kojemu je predstavljen namijenjen je primarno mladima i udrugama mladih te predstavnicma općina i gradova s područja osam hrvatskih kontinentalnih županija.