Edukacija i obavješćivanje građana o kvaliteti zraka u Sl. Brodu

Utorak, 11 Lipanj 2019

Nastavlja se provedba projekta edukacije i obavješčivanja građana o kvaliteti zraka na području grada Slavonskog Broda, kojega provode Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Brodsko – posavske županije, županijski Zavod za javno zdravstvo, Grad Slavonski Brod i županijski Centrom za razvoj. 

Stručnjaci Zavoda za javno zdravstvo provode i terensko anketiranje građana o utjecaju ekoloških čimbenika na njihovo zdravlje. A terenskim anketiranjem obuhvaćeno je oko 800 građana. U Zavodu za javno zdratsvo obrđuju i rutinsku zdravstvenu statistiku, s naglaskom na stopu incidencije oboljenja od zločudnih  bolesti.