U Bruxellesu otvoreno predstavništvo Slavonije, Baranje i Srijema

Četvrtak, 10 Listopad 2019

Tijekom dvodnevnog boravka predstavnika pet slavonskih županija na Europskom tjednu regija i gradova, svečano je otvoren i ured Predstavništva Slavonije, Baranje i Srijema u Bruxellesu.

Zajednički nastup Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske, Brodsko-Posavske, Virovitičko-podravske i Požeško-slavonske županije kao jedinstvene regije pred europskim institucijama pozdravili su brojni zastupnici u Europskom parlamentu, diplomati i domaći i inozemni ministri. Naglasak je stavljen na pregovarački proces uoči donošenja novog višegodišnjeg financijskog okvira te najavljene izmjene koje će se odnositi na smanjenje sufinanciranja projekata europskim novcem kao i kraće rokove za provedbu projekata. Na sastanku Odbroa regija, kaže župan Marušić, bilo je govora i o aktualnim ppoblemima poput epidemije svinjske kuge, transportu živih životinja, ali i o migracijama te o novoj financijskoj perspekitvi u okviru kohezijske politike Europske unije.